Συνέλευση (σήμερα) τρίτη

Σήμερα τρίτη, θα πραγματοποιηθεί συνέλευση της σκαπούλας στις 12:00, στα καλά καθούμενα (αναλόγως και πόσοι είμαστε) για την ανάληψη δράσεων σχετικά με τα χτεσινά γεγονότα και την εγκληματική στρατιωτική μηχανή. Προωθήστε!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *