Δηλώσεις αρνητών στράτευσης από Ελλάδα/Τουρκία

Το έντυπο που μοιράστηκε στο αντιμιλιταριστικό φεστιβάλ σε ηλεκτρονική μορφή: δηλώσεις αρνητών στράτευσης από Ελλάδα και Τουρκία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *