Συνέντευξη στο ράδιο του πανεπιστημίου Κύπρου (UCY voice)

Συνέντευξη που παραχώρησαν άτομα της Σκαπούλας το προηγούμενο σάββατο στο ράδιο των φοιτητών του πανεπιστημίου Κύπρου, συγκεκριμένα στην εκπομπή των φοιτητών του erasmus. Η συνέντευξη είναι στα αγγλικά και μπορεί να βρεθεί εδώ.

Many thanks to Greg for inviting us!