Εδώ στρατός, εδώ νεκροταφείο…

Το ακόλουθο κείμενο είναι αυτό που διαμορφώθηκε στη σημερινή συνέλευση. Τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα και μοιράστηκε στους δρόμους του κέντρου της Λευκωσίας, καθώς και στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που έγινε στην πλ. Ελευθερίας. Continue reading Εδώ στρατός, εδώ νεκροταφείο…

Συνέλευση (σήμερα) τρίτη

Σήμερα τρίτη, θα πραγματοποιηθεί συνέλευση της σκαπούλας στις 12:00, στα καλά καθούμενα (αναλόγως και πόσοι είμαστε) για την ανάληψη δράσεων σχετικά με τα χτεσινά γεγονότα και την εγκληματική στρατιωτική μηχανή. Προωθήστε!