Συνέλευση 10/3

Η επόμενη συνέλευση θα γίνει το σάββατο 10/3 στις 19:30 στην κατηλειμμένη νεκρή ζώνη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *