Συνέλευση 4/2

Η επόμενη συνέλευση θα γίνει σήμερα (σάββατο) στην κατάληψη της νεκρής ζώνης στις 19:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *