Ασσιχτήρ #2

Κυκλοφόρησε το δεύτερο τεύχος του Ασσιχτήρ με θέμα την κρίση. Μπορεί να βρεθεί εδώ σε ηλεκτρονική μορφή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *