Ανακοίνωση για εκδήλωση 13/10

Ανακοίνωση: η εκδήλωση-συζήτηση & συναυλία θα πραγματοποιηθεί τελικά στο πάρκο ειρήνης (cyta park), πίσω από τη βουλή. Οι ηλεκτρονικές μορφές της αφίσας θα αλλαχτούν για να αποφευχθούν συγχύσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *