Συνέλευση 22/9

Επόμενη συνέλευση το σάββατο 22/9 19:00 στη φανερωμένη, συζητάμε για τις μελλοντικές δράσεις & εκδηλώσεις!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *