Αντιμιλιταριστική συναυλία + party

One response to “Αντιμιλιταριστική συναυλία + party

  1. Αντιμιλιταριστικούς χαιρετισμούς από Ελλάδα! Πολύ καλή κίνηση! Προχωράμε…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *