Κυκλοφόρησε η Σκαπούλα#3!

Κυκλοφόρησε η τρίτη σκαπούλα και μοιράζεται στους δρόμους της Λευκωσίας από χέρι σε χέρι (δωρεάν με ελεύθερη συνεισφορά). Σύντομα θα αναρτηθεί και σε ηλεκτρονική μορφή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *